mencari bahagia

|


     Beijing, China

kembara di tengah kota
kota bagai tempat berlumba
berlumba mencari bahagia
bahagia yang punya cerita
cerita yang penuh dengan warna

0 comments:

Post a Comment